Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το κράτος που δημιουργήθηκε δεν κατάφερε να μετουσιώσει τα ιδανικά της.

Οι προοδευτικές αξίες του Ελληνισμού παραχαράχθηκαν.

Η Ελλάδα δεν έγινε ποτέ η Αυτοκρατορία του Λαού, όπως οραματίσθηκε ο Ρήγας.

Το σχέδιο του Καποδίστρια για ένα Κράτος Ιερόν, μία χώρα αφιερωμένη αποκλειστικώς και μόνον εις τας Επιστήμας

και την διαφώτισιν του ανθρώπινου γένους, ακυρώθηκε βίαια.

Ο πόλεμος για την αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού χάθηκε.

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει βιώσει εκατό χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της σε συνθήκες χρεοκοπίας.

“ Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, 

το να κάμνει τότε ο λαός, ή κάθε μέρος του λαού, επανάσταση … 

είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο απ’ όλα τα χρέη του.”

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

Scroll to top