ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Tziotis_2021_FCV-VIVLIO-1

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Ο 21ος αιώνας
Η πορεία της χώρας
Η κρίση
Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία
Η χαμένη δεκαετία
Το αδιέξοδο
Η απαξίωση των θεσμών
Η διάκριση των εξουσιών
Το Κράτος Δικαίου
Τα κόμματα της Βιομηχανικής Εποχής
Η γραφειοκρατία
Η κηδεμόνευση της πολιτείας
Η ολιγαρχία
Το κράτος της Μεταπολίτευσης
Ο πελατειακός κοινοβουλευτισμός
Η προεδρευομένη μορφή Δημοκρατίας
Το πολιτικό σύστημα
Το Κοινωνικό Συμβόλαιο
Η κατάλυση του Συντάγματος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ

Ο κόσμος αλλάζει
Η σύγκρουση ανάμεσα στο νέο και το παλιό
Το ιδεολογικό αδιέξοδο
Η παλιά πολιτική
Το τέλος μιας εποχής
Η πραγματικότητα
Η μελαγχολική ανθρωπότητα
Οι αρχές του Κοινωνικού Συμβολαίου
Η παραβίαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η διάρρηξη του Κοινωνικού Συμβολαίου
Η Επανάσταση της Δημοκρατίας
Η Επανέναρξη της ιστορίας

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Ο κίνδυνος της καταστροφής
Περιβαλλοντική ασφάλεια
Η φυσική παραγωγική επανάσταση
Η οικονομία της φύσης

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μία νέα εποχή
Η πρόοδος
Η συντήρηση
Ο λαϊκισμός
Η Ελλάδα στον κόσμο
Η κρίση ως ευκαιρίας
Ποια Ελλάδα θέλουμε;
Στρατηγική για την Ελλάδα
Ένα άλλο κράτος
Νέα Μεταπολίτευση
Η προάσπιση της Δημοκρατίας
Η εξουσία του λαού
Η μορφή του πολιτεύματος
Πολιτική Επανάσταση
Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο
Ένα νέο Σύνταγμα για τον 21ο αιώνα
Η 4η Ελληνική Δημοκρατία
Η χώρα της Δημοκρατίας
Η Εθνική ταυτότητα
Προεδρική Δημοκρατία
Νέα Ελλάδα
Ελληνική Δημοκρατία
Η Αναγέννηση της Ελλάδας
2021

 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

MEPOΣ ΠPΩTO

Bασικές διατάξεις

TMHMA A΄

Πολίτευμα

   Άρθρο       1: Μορφή του πολιτεύματος

                        2: Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας

                         2Α: Κράτος υπηρέτης του Λαού 

ΤΜΗΜΑ Β΄

Εθνική Ταυτότητα

   Άρθρο        3: Eις την Ελευθερίαν

MEPOΣ ΔEYTEPO

Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

‘Αρθρο       4: Ισότητα των Ελλήνων 

5: Προσωπική ελευθερία, ελεύθερη ανάπτυξη της
       προσωπικότητας

 5A: Δικαίωμα στην πληροφόρηση

 6: Προσωπική ασφάλεια

  7: Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων

  8: Δικαίωμα νόμιμου δικαστή

  9: ‘Ασυλο της κατοικίας

                       9A: Προστασία προσωπικών δεδομένων

10: Δικαίωμα αδειοδότησης και αναφοράς προς τις αρχές

11: Δικαίωμα του συνέρχεσθαι

12: Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι

13: Θρησκευτική Ελευθερία

14: Ελευθερία του Τύπου

15: Εθνική εικόνα, καλλιτεχνική δημιουργία

16: Παιδεία, τέχνη, επιστήμη

          16Α: Αθλητισμός

17: Οικονομική ελευθερία

17 Α: Προστασία της ιδιοκτησίας

18: Δημόσια περιουσία

18 Α: Ειδικές περιπτώσεις

19: Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης και επικοινωνίας

20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

21: Κοινωνικό κράτος

22: Προστασία της εργασίας

23: Συνδικαλιστική ελευθερία

24: Προστασία της φύσης

24 Α : Ποιότητα ζωής

24 Β : Πολιτιστική κληρονομιά

25: Κοινωνική πρόοδος και αλληλεγγύη

 MEPOΣ TPITO

Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

 TMHMA A΄

Σύνταξη της Πολιτείας

      ‘Αρθρο  26: Διάκριση των εξουσιών

27: Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας

28: Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί

29: Πολιτικά κόμματα

29Α: Δικαίωμα ψήφου

 TMHMA B΄

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO

Aνάδειξη του Προέδρου

      ‘Αρθρο   30: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

31: Προσόντα εκλογιμότητας

32: Εκλογή

33: Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία

34: Αναπλήρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

      ‘Αρθρο 35: Ισχύς των πράξεων   

36: Διεθνείς συνθήκες

37: Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης

38: Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων

39: Συμβούλιο Αρχηγών

40: Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών

41: Διάλυση της Βουλής

42: Έκδοση και δημοσίευση των νόμων

43: Έκδοση διαταγμάτων

44: Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 

                    44Α: Δημοψηφίσματα

                    44Β: Διαγγέλματα

 45: Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

 46: Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων

 47: Χάρη και αμνηστία

 48: Κατάσταση πολιορκίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

      ‘Αρθρο  49: Ευθύνη, κατηγορία, δίκη

  50: Τεκμήριο Αρμοδιότητας

TMHMA Γ΄

Bουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO

Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

      ‘Αρθρο 51: Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα

52: Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

53: Βουλευτική Περίοδος

54: Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

      ‘Αρθρο 55: Προσόντα εκλογιμότητας

 56: Κωλύματα εκλογιμότητας

 57: Ασυμβίβαστα έργα

 58: Δικαστικός έλεγχος εκλογών

 59: Όρκος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

      ‘Αρθρο 60: Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα

 61: Ευθύνη των βουλευτών

 62: Βουλευτική ασυλία

 63: Αποζημίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

      ‘Αρθρο 64: Σύνοδος

 65: Κανονισμός, προεδρείο

 66: Συνεδριάσεις

 67: Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης

 68: Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές

 69: Αναφορές

 70: Άσκηση νομοθετικού Έργου

 71: Τμήμα διακοπής των εργασιών

 72: Αρμοδιότητες ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επιτροπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

      ‘Αρθρο  73: Δικαίωμα πρότασης νόμων

74: Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων

                           και προτάσεων  νόμων

75: Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού

76: Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων

77: Αυθεντική ερμηνεία των νόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Φορολογική προσφορά και δημοσιονομική διαχείριση

      ‘Αρθρο 78: Νόμοι φορολογικού περιεχομένου

79: Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός

80: Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα

 TMHMA Δ΄

Kυβέρνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO

Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

      ‘Αρθρο  81: Υπουργικό Συμβούλιο

82: Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

83: Υπουργοί και Υφυπουργοί

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

      ‘Αρθρο 84: Εμπιστοσύνη της Βουλής

 85: Ευθύνη των Υπουργών

 86: Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης

 TMHMA E΄

Δικαιοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO

Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

      ‘Αρθρο   87: Ανεξαρτησία των δικαστών

  88: Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών

  89: Δικαστικά ασυμβίβαστα

  90: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

  91: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

  92: Δικαστικοί υπάλληλοι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

      ‘Αρθρο  93: Διακρίσεις των Δικαστήριων

  94: Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων

  95: Συμβούλιο της Επικρατείας

  96: Ποινική δικαιοσύνη

  97: Μικτά ορκωτά δικαστήρια

  98: Ελεγκτικό Συνέδριο

  99: Αγωγές κακοδικίας

100: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

                     100Α: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 TMHMA ΣT΄

Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO

Oργάνωση της διοίκησης

      ‘Αρθρο  101: Διοικητική οργάνωση  

           101Α: Ανεξάρτητες αρχές

           102: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

      ‘Αρθρο   103: Δημόσιοι υπάλληλοι

          104: Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

      ‘Αρθρο 105: Καθεστώς του Αγίου Όρους

         105Α: Δημοκρατικό Αυτοδιοίκητο

 MEPOΣ TETAPTO

Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 TMHMA A΄

Eιδικές διατάξεις

       ‘Αρθρο  106: Κράτος και εθνική οικονομία

            106Α: Κοινωνική οικονομία

  107: Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική                        οικονομική νομοθεσία

  108: Οικουμενικός ελληνισμός

  109: Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου

 TMHMA B΄

Aναθεώρηση του Συντάγματος

       ‘Αρθρο 110: Αναθεώρηση του Συντάγματος

 TMHMA Γ΄

Mεταβατικές διατάξεις

       ‘Αρθρο 111: Συντακτικές Πράξεις και Ψηφίσματα

  112: Έκδοση νόμου με εξουσιοδότηση από το Σύνταγμα

  113:  Οι ανάγκες του μέλλοντος 

 TMHMA Δ΄

Aκροτελεύτια διάταξη

       ‘Αρθρο  114: Ακροτελεύτια διάταξη

 

Scroll to top